Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Φθηνή θέρμανση: Η εναλλακτική προσέγγιση

Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, θα επιβαρύνει φέτος σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό όλων μας. Φίλοι και γνωστοί, αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, για να αντικαταστήσουν τον καυστήρα πετρελαίου με κάτι πιο οικονομικό.

Οι λύσεις που προτείνει η αγορά είναι πολλές και οι προμηθευτές τους υπόσχονται σημαντική ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Ας εξετάσουμε λοιπόν το παράδειγμα μιας μικρής μονοκατοικίας, που καταναλώνει κάθε χρόνο περίπου 2.000 λίτρα πετρέλαιο και ας δούμε την εξοικονόμηση που μπορούμε να επιτύχουμε, εφαρμόζοντας μερικές από τις δημοφιλέστερες εναλλακτικές λύσεις.

Αρχικά, θα υπολογίσουμε την ενέργεια που περιέχεται σε 2.000 λίτρα πετρέλαιο και στη συνέχεια θα εκτιμήσουμε πόσο θα μας κοστίσει η ίδια ποσότητα ενέργειας, χρησιμοποιώντας τους εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης.

Ας δούμε λοιπόν πρώτα πόση ενέργεια περιέχεται σε 2.000 λίτρα πετρέλαιο.

Η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι περίπου 10,5 κιλοβατώρες/λίτρο, ενώ ένας τυπικός καυστήρας πετρελαίου έχει απόδοση της τάξης του 90%. Άρα, η ενέργεια που πρέπει να εξασφαλίσουμε με τις εναλλακτικές λύσεις, για όλο το χρόνο, είναι περίπου:

(2.000 λίτρα) x (10,5 κιλοβατώρες/λίτρο) x (90%) = 18.900 κιλοβατώρες

Με τιμή αγοράς πετρελαίου περίπου 1,50 €/λίτρο, το κόστος θέρμανσης θα είναι:

(2.000 λίτρα) x (1,50 €/λίτρο) = 3.000 €

Για να δούμε τώρα μια μια μερικές από τις εναλλακτικές λύσεις που προτείνει η αγορά:

α) Ηλεκτρικός λέβητας

Με τα τρέχοντα τιμολόγια της ΔΕΗ (7 Οκτ. 2012), το τελικό κόστος ρεύματος για καταναλώσεις μεγαλύτερες από 6.000 κιλοβατώρες/έτος είναι περίπου 0,20 €/κιλοβατώρα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, του ΕΦΚ και όλων των υπόλοιπων επιβαρύνσεων. Η απόδοση μιας αντίστασης αγγίζει σχεδόν το 100%. Άρα οι 18.900 κιλοβατώρες θα κοστίσουν:

(18.900 κιλοβατώρες) x (0,20 €/κιλοβατώρα) = 3.780 €

β) Λέβητες ιόντων 

Οι λέβητες ιόντων είναι ένα νεο προϊόν που προωθείται ως τεχνολογική καινοτομία. Στην πραγματικότητα όμως, η τεχνική αυτή είναι γνωστή εδώ και χρόνια με την ονομασία "θερμαντήρας ηλεκτροδίων".

Ο μηχανισμός μετατροπής ενέργειας είναι ο ίδιος με τους απλούς ηλεκτρικούς λέβητες (βλ. The Electricians Guide – Ed. 5, John Whitfield), με τη διαφορά ότι το ρόλο της αντίστασης παίζει ένα αγώγιμο υγρό. Συνεπώς, θα χρειαστούν πάλι 18.900 κιλοβατώρες ρεύματος με κόστος:

(18.900 κιλοβατώρες) x (0,20 €/κιλοβατώρα) = 3.780 €

γ) Υγραέριο (LPG)

Η θερμογόνος δύναμη του υγραερίου είναι περίπου 6,61 κιλοβατώρες/λίτρο. Οι σύγχρονοι λέβητες και καυστήρες LPG συμπυκνωμάτων φθάνουν σε απόδοση ακόμα και το 99%. Άρα τα λίτρα υγραερίου που χρειάζονται για τη χρήση 18.900 κιλοβατωρών είναι:

(18.900 κιλοβατώρες) ÷ (6,61 κιλοβατώρες/λίτρο) ÷ (99%) = 2.888 λίτρα

Με μέση τιμή υγραερίου περίπου 0,90 €/λίτρο το συνολικό κόστος καυσίμου για όλο το χρόνο θα είναι:

(2.888 λίτρα) x (0,90 €/λίτρο) = 2.600 €

δ) Αντλίa θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Στις αντλίες χαμηλών θερμοκρασιών που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις με ενδοδαπέδια θέρμανση και fan coil και στις αντλίες υψηλών θερμοκρασιών, που μπορούν να αντικαταστήσουν τον καυστήρα πετρελαίου με ταυτόχρονη διατήρηση των ήδη εγκατεστημένων θερμοπομπών (καλοριφέρ).

Ο συντελεστής απόδοσης (COP) μιας αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών είναι περίπου 2.0 – 2.5. Αν θεωρήσουμε ως μέσο συντελεστή απόδοσης το 2,25, η ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος που θα καταναλωθεί είναι:

(18.900 κιλοβατώρες) ÷ (συντ. απόδοσης COP 2,25) = 8.400 κιλοβατώρες

Με μέσο κόστος ηλεκτρικής κιλοβατώρας περίπου 0,20 €, το συνολικό κόστος θα είναι περίπου:

(8.400 κιλοβατώρες) x (0,20 €/κιλοβατώρα) = 1.680 €

ε) Φυσικό αέριο

Αν θεωρήσουμε την ίδια απόδοση με τον καυστήρα πετρελαίου, δηλαδή 90%, για τις 18.900 κιλοβατώρες θα χρειαστούμε:

(18.900 κιλοβατώρες) ÷ (90%) = 21.000 κιλοβατώρες

Με μέσο κόστος φυσικού αερίου περίπου 0,08 € /κιλοβατώρα, το συνολικό κόστος θα είναι:

(21.000 κιλοβατώρες) x (0,08 €/κιλοβατώρα) = 1.680 €

στ) Pellets

Τα pellets είναι ένα βιοκαύσιμο που παράγεται από υπολείμματα επεξεργασίας ξύλου με συμπίεση και ατμό χωρίς χημικά πρόσθετα. Η θερμογόνος δύναμη των pellets είναι περίπου 4,8 κιλοβατώρες/κιλό, ενώ ένας λογικός βαθμός απόδοσης της καύσης είναι περίπου 85%. Συνεπώς για τις 18.900 κιλοβατώρες θα χρειαστούμε:

(18.900 κιλοβατώρες) ÷ (4,8 κιλοβατώρες/κιλό) ÷ (85%) = 4.632 κιλά

Με μέση τιμή 0,35 €/κιλό το συνολικό κόστος πρώτης ύλης για όλο το χρόνο θα είναι:

(4.632 κιλά) x (0,35 €/κιλό) =1.620 €

Ας δούμε τώρα συνολικά τα αποτελέσματα:

Κόστος
πρώτης
ύλης
Ετήσιο
όφελος
(€)
Ετήσιο
όφελος
(%)
Ενδεικτικό
κόστος
εγκατάστασης
Λέβητας πετρελαίου 3.000 € - - -
Ηλεκτρικός λέβητας 3.780 € +780 € +26% #N/A
Λέβητας ιόντων 3.780 € +780 € +26% #N/A
Λέβητας υγραερίου 2.600 € -400 € -13% #N/A
Αντλία θερμότητας
υψηλών θερμοκρασιών
1.680 € -1.120 € -40% ~9.000 €
Λέβητας φυσικού αερίου 1.680 € -1.120 € -40% ~6.500 €
Λέβητας pellets 1.390 € -1.410 € -50% ~5.000 €

Από τα παραπάνω προκύπτει ως φθηνότερη επιλογή η λύση των pellets, με μερικά όμως μειονεκτήματα:
  • Απαιτούνται 4.630 kg πρώτης ύλης τα οποία πρέπει να μπορούν να αποθηκευθούν κοντά στον καυστήρα.
  • Η εξασφάλιση της συνεχούς τροφοδοσίας του καυστήρα είναι μια μάλλον άχαρη διαδικασία ακόμα και αν υπάρχει αυτόματος τροφοδότης.
  • Η τιμή των pellets είναι ακόμα χαμηλή μιας και η ζήτηση μέχρι σήμερα είναι επίσης πολύ χαμηλή 
  • Η ποιότητα των pellets μπορεί να διαφέρει από προμηθευτή σε προμηθευτή
Η επόμενη οικονομική λύση είναι το φυσικό αέριο. Και σε αυτή την περίπτωση η εγκατάσταση είναι σχετικά απλή, δεν τίθεται θέμα ποιότητας της πρώτη ύλης, αλλά προϋπόθεση είναι η ύπαρξη δικτύου στην περιοχή της κατοικίας.

Μια τελευταία οικονομική λύση είναι η αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών. Η εγκατάσταση είναι σχετικά απλή, δεν τίθεται θέμα ποιότητας της πρώτης ύλης, όμως επειδή το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος αναμένεται να αυξάνει κάθε χρόνο, είναι λογικό να αυξάνει κάθε χρόνο και το  κόστος λειτουργίας.

Υπάρχει όμως ακόμα μια εναλλακτική λύση. Ας τη συγκρίνουμε με την πιο οικονομική λύση των pellets.

Η άλλη προσέγγιση: 

Από την άλλη μπορούμε να μην κάνουμε τίποτε για τη θέρμανση και να εξετάσουμε τη δυνατότητα εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Με τα έσοδα που θα αποφέρει το φωτοβολταϊκό σύστημα, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τα έξοδα της θέρμανσης.

Με τις νεες τιμές πώλησης ρεύματος, ένα σύστημα 10 kW μπορεί να καλύψει με το παραπάνω τα έξοδα θέρμανσης για 25 ολόκληρα χρόνια και επιπλέον να αφήσει και ένα ποσό της τάξης των 600 €.

Μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση με το κλειδί στο χέρι περιλαμβάνει μόλις 65 τ.μ. φωτοβολταϊκών πλαισίων και στοιχίζει περίπου 20.000 €.

Αρχικά αν συγκρίνουμε το ποσό των 20.000 €, με το κόστος της λύσης των pellets, η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού μπορεί να φαίνεται μια πολύ ακριβή υπόθεση. Αν όμως η εγκατάσταση συνδυασθεί με ένα πράσινο δάνειο, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Ας συγκρίνουμε λοιπόν τη λύση των pellets με τη λύση του φωτοβολταϊκού, ως προς το συνολικό κόστος θέρμανσης για 25 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι και στις 2 περιπτώσεις ξοδεύουμε το ίδιο ακριβώς ποσό των 5.000 €.

Στον πιο κάτω πίνακα τα θετικά ποσά αντιστοιχούν σε έσοδα, ενώ τα αρνητικά ποσά αντιστοιχούν σε έξοδα.
Λύση
pellets
Φωτοβολταϊκό
στη στέγη
Πράσινο
δάνειο
Αγορά
πετρελαίου
Σύνολο
Αρχικό
κόστος
-5.000 € -20.000 € 15.000 € - -5.000 €
Έτος
#1 -1.390 € 3.650 € -2.185 € -2.800 € -1.335 €
#2 -1.390 € 3.650 € -2.185 € -2.800 € -1.335 €
#3 -1.390 € 3.650 € -2.185 € -2.800 € -1.335 €
#4 -1.390 € 3.650 € -2.185 € -2.800 € -1.335 €
#5 -1.390 € 3.650 € -2.185 € -2.800 € -1.335 €
#6 -1.390 € 3.650 € -2.185 € -2.800 € -1.335 €
#7 -1.390 € 3.650 € -2.185 € -2.800 € -1.335 €
#8 -1.390 € 3.650 € -2.185 € -2.800 € -1.335 €
#9 -1.390 € 3.650 € -2.185 € -2.800 € -1.335 €
#10 -1.390 € 3.650 € -2.185 € -2.800 € -1.335 €
#11 -1.390 € 3.650 € - -2.800 € 850 €
#12 -1.390 € 3.650 € - -2.800 € 850 €
#13 -1.390 € 3.650 € - -2.800 € 850 €
#14 -1.390 € 3.650 € - -2.800 € 850 €
#15 -1.390 € 3.650 € - -2.800 € 850 €
#16 -1.390 € 3.650 € - -2.800 € 850 €
#17 -1.390 € 3.650 € - -2.800 € 850 €
#18 -1.390 € 3.650 € - -2.800 € 850 €
#19 -1.390 € 3.650 € - -2.800 € 850 €
#20 -1.390 € 3.650 € - -2.800 € 850 €
#21 -1.390 € 3.650 € - -2.800 € 850 €
#22 -1.390 € 3.650 € - -2.800 € 850 €
#23 -1.390 € 3.650 € - -2.800 € 850 €
#24 -1.390 € 3.650 € - -2.800 € 850 €
#25 -1.390 € 3.650 € - -2.800 € 850 €
Σύνολο -39.750 € 71.250 € -21.850 € -70.000 € -5.600 €

Παρατηρούμε ότι τα πρώτα 10 χρόνια η λύση του φωτοβολταϊκού μας αποφέρει μια ετήσια εξοικονόμηση μόλις 55 € σε σχέση με τη λύση των pellets.

Τα υπόλοιπα 15 χρόνια όμως, η λύση του φωτοβολταϊκού, όχι μόνο καλύπτει πλήρως το κόστος της θέρμανσης, αλλά μας αφήνει και ένα έσοδο της τάξης των 850 €.

Αν θεωρήσουμε ότι κάθε χρόνο η θέρμανση λειτουργεί για 5 μήνες, το μέσο κόστος θέρμανσης με τη λύση των pellets είναι 320 €/μήνα, ενώ με τη λύση του φωτοβολταϊκού το μέσο κόστος θέρμανσης είναι μόλις 45 €/μήνα, δηλαδή 85% χαμηλότερα!!!

Βέβαια δεν έχουμε λάβει υπόψη, την πιθανή αύξηση της τιμής των pellets και του πετρελαίου, τη μείωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών, ούτε και την ετήσια αύξηση της τιμής πώλησης του ρεύματος. Όμως η διαφορά είναι τόσο μεγάλη που ακόμα κι αν λάβουμε υπόψη και αυτές τις παραμέτρους είναι αδύνατο να καλυφθεί.

Σε αυτή την περίπτωση, η απόδοση του φωτοβολταϊκού είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση, γι' αυτό πριν από την εγκατάσταση του συστήματος πρέπει να προηγείται μελέτη ενεργειακής απόδοσης από μια εξειδικευμένη εταιρεία.

Στην AVECO έχουμε παράδοση στα φωτοβολταϊκά υψηλής απόδοσης. Δεν είναι τυχαίο ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο μηναίο δελτίο ΑΠΕ του Λ.ΑΓ.Η.Ε., τα φωτοβολταϊκά μας συστήματα αποδίδουν κατά μέσο όρο 44,7% περισσότερο από το σύνολο των εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών στις στέγες.

Αν λοιπόν σας προβληματίζει φέτος το κόστος θέρμανσης, εξετάστε σοβαρά τη λύση ενός φωτοβολταϊκού στη στέγη σας και ελαφρύνετε τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό

    Δεν υπάρχουν σχόλια: